Bel gratis: 0800 - 023 29 75
Preventieve gezondheidsbescherming voor onze medewerkers

Preventieve gezondheidsbescherming voor onze medewerkers

10-03-2020 |

In het kader van een goede samenwerking tussen apetito en haar partners informeren wij u over essentiële maatregelen die wij hebben genomen in verband met het zogenaamde "coronavirus" (COVID-19).

De basis van onze concern-brede risico-evaluatie op corona is de informatie die wordt verstrekt door de autoriteiten zoals de ministeries van binnen- en buitenlandse zaken, het RIVM en de GGD (evenals het Robert Koch-Instituut in Duitsland).

 • Als verantwoordelijk familiebedrijf en gecertificeerd aanbieder van kwaliteitsproducten, biedt apetito de grootst mogelijke productveiligheid en -betrouwbaarheid en is het voorbereid op kritieke situaties. We ontwikkelen scenario's die ons in staat stellen onze maatschappelijke missie in alle situaties te vervullen.
 • Wij hebben onze medewerkers in toenemende mate geïnformeerd over de hygiëneregels en de aanbevelingen zoals die door de officiële instanties gedaan worden. Dit omvat een goede handhygiëne, de juiste hoest- en nieseigenschappen en het niet schudden van de handen. 
 • Er zijn uitgebreide instructies voor onze bezorgers en collega's van de buitendienst. Deze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de autoriteiten en instellingen over basis- en handhygiëne en hoe zich te gedragen in de huidige situatie.
 • Met directe ingang bezorgen onze servicechauffeurs de maaltijden tot aan uw voordeur en niet meer in de keuken, tenzij het echt niet anders kan. Wij doen dit uit voorzorg voor u en onze medewerkers om verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te voorkomen. 
 • We hebben onze managers voorbereid met concrete instructies ingeval van vragen van hun medewerkers. Dit zorgt voor een hoge mate van bewustwording.
 • We hebben in het hele concern preventieve maatregelen genomen. Deze omvatten:
  - Reisverboden naar de getroffen regio's (bijv. China, Noord-Italië, enz.).
  - Het verbod op de professionele deelname van onze werknemers aan beurzen en grote evenementen.
  - Het beperken van interne evenementen tot een minimum.
 • Elke dag informeren wij onze medewerkers over de actuele stand van zaken.
 • In individuele gevallen kunnen werknemers thuiswerken of vrij krijgen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en sleutelposities operationeel te houden.

Het al dan niet nemen van verdere maatregelen wordt dagelijks in coördinatieteams besproken op basis van de actuele informatiesituatie.

Nieuwsbriefinschrijving