Bel gratis: 0800 - 023 29 75
Vragen & antwoorden met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

Vragen & antwoorden met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

28-02-2020 |

Zoals uit de media op te maken is, is het coronavirus (COVID-19) inmiddels ook in Nederland aangetroffen. Dit Q&A geeft antwoord op vragen die mogelijkerwijs bij klanten leven ten aanzien van onze dienstverlening. Is een vraag hiermee niet te beantwoorden, verzoeken wij de vraag voor te (laten) leggen aan de klantenservice.

De ontwikkelingen rondom (de verspreiding van) COVID-19 evenals de adviezen vanuit de autoriteiten (zoals RIVM en GGD) worden door apetito nauwgezet gevolgd. Op basis daarvan worden de genomen maatregelen voortdurend beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

Hoe is COVID-19 te herkennen?
Symptomen van het virus zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.
COVID-19 kan zich verspreiden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig (en grondig) je handen wassen
  • Hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Welke (voorzorgs)maatregelen heeft apetito op dit moment getroffen?

  • Iedere medewerker dient de vorengenoemde algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • Alle locaties én bezorgauto’s zijn voorzien van desinfecterende handgel. Iedere servicechauffeur wordt geacht na elke bezorging de handen te desinfecteren.
  • Medewerkers die reizen gepland hebben naar (internationale) gebieden die als risicogebied zijn aangemerkt, dienen dat vooraf te melden en goedkeuring te verkrijgen.
  • Medewerkers waarvan bekend is of het sterke vermoeden bestaat dat ze in contact zijn geweest met verdachte gevallen, worden geacht zich minimaal 14 dagen thuis op te houden en apetito voortdurend op de hoogte te houden van hun conditie c.q. de symptomen.

Waarom dragen de servicechauffeurs geen mondkapjes?
Specialisten geven aan dat een mondkapje slechts schijnveiligheid biedt en niet daadwerkelijk beschermt tegen het oplopen van het virus. Sterker bij verkeerd gebruik kan er juist een groter risico op besmetting ontstaan, bijvoorbeeld wanneer het kapje wordt aangeraakt tijdens het dragen of wanneer herhaaldelijk hetzelfde kapje wordt gebruikt.

Ben ik verzekerd van leveringen?
Er is op dit moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat apetito op enig moment niet meer zou kunnen leveren.

Andere vragen?
Geeft dit Q&A geen antwoord op de gestelde vraag/vragen, neem dan c.q. laat dan contact opnemen met de klantenservice (op werkdagen van 8 – 18u): tel. 0800 – 023 29 75 (gratis).

Nieuwsbriefinschrijving