Bel gratis: 0800 - 023 29 75
Actievoorwaarden cadeaukaart

Actievoorwaarden VVV cadeaukaart actie

 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “VVV cadeaukaart” (hierna te noemen: "actie").
  
 1. De actie is geldig tot de datum vermeld in de betreffende uiting.
 2. Eenmalige deelname per adres.
 3. De actie is alleen geldig voor nieuwe klanten of klanten die gedurende 1 jaar of langer geen maaltijden hebben besteld. 
 4. De nieuwe klant ontvangt ter kennismaking eenmalig het probeerpakket  93958 of 93971 voor slechts € 19,95.
 5. Nadat de probeerdoos is besteld ontvangt hij/zij binnen 2 weken de VVV cadeaubon t.w.v. € 7,50.
 6. Deze actie niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
 7. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door apetito met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 8. Door apetito verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 9. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend apetito. 
 10. apetito is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 
 11. apetito is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. 
 12. apetito is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 
 13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
 14. Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot apetito, telefonisch via 0800 023 29 75 (gratis), per e-mail via info@apetito.nl  of per post: apetito, postbus 136, 7590 AC, Denekamp.
 15. Naast bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van apetito van toepassing zoals vermeld op www.apetito.nl/leveringsvoorwaarden.
 16. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor deze actie.

 

Nieuwsbriefinschrijving