Bel: 088 - 2012 123
Waar staan we voor

Het beste eten & de beste service

 

Wij vinden dat goed, smakelijk en gezond eten een essentiële voorwaarde is voor een prettig bestaan. Daarom zetten wij ons met passie, betrokkenheid en innovatiedrang in voor het beste eten en de beste service. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor beter en lekkerder eten, een hoge kwaliteit van leven en een duurzame werkwijze.

Kwaliteit

apetito's hoge kwaliteitseisen vormen een uitstekende basis voor de samenwerking met onze klanten. Wij begrijpen heel goed dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de kwaliteit of veiligheid van voedsel. Sinds 1994 is apetito al in het bezit van het internationaal erkende DIN EN ISO 9001 kwaliteitscertificaat. DIN EN ISO 9001 staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau op alle terreinen van de bedrijfsvoering.

Duurzaamheidduurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons heel belangrijk. We willen graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten. Ons duurzaamheidsbeleid is erop gericht dat wat we doen om economisch succes te boeken, hand in hand gaat met de zorg voor het milieu en onze sociale verantwoordelijkheid.

Onze gedragscode

Het is vanzelfsprekend dat wij als onderneming winst en rendement genereren. Zakelijk succes is immers de basis voor onze gemeenschappelijke toekomst. Maar we zijn wel vastbesloten om dat succes te behalen op een manier die ons plezier geeft en trots maakt. We hechten veel waarde aan partnerschap, zowel intern als in de omgang met onze klanten, leveranciers en overige belanghebbenden. In de gedragscode van apetito zijn onze waarden vastgelegd en zo geven we onze medewerkers concrete richtlijnen voor de omgang met elkaar en met onze zakelijke partners.

“Onze bedrijfscultuur: verantwoordelijkheid nemen – binnen en buiten de onderneming”


Lees meer over onze gedragscode

Gedragscode   

Nieuwsbriefinschrijving